+46 (0) 700 59 79 62 info@ampsverige.se

Välkommen till AMP Sverige AB
ett företag som utför plockanalyser av avfall

Vårt företag AMP Sverige och våra kunder strävar mot samma mål:

”Bättre miljö i Sverige”

Återvinning

Vi är ett miljöföretag från Helsingborg som har flera års erfarenhet inom plockanalyser av avfall:

  • hushållens matavfall
  • hushållens restavfall / brännbart
  • grovavfall
  • förpackningsmaterial / producentansvarsmaterial
  • företag-/industriavfall
  • importerat avfall

AMP Sverige har utbildade avfallsexperter som garanterar att allt arbete utför på bästa och professionellt sätt.

Vi har egen utrustning och vi utför analyser direkt på plats hos våra kunder och vi strävar mot en bättre och renare miljö.

 

Vi följer regler som rekommenderar ”Avfall Sverige”, branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning.

Återvinningssymbol

Avfall

Avfallet finns alltid omkring oss. Men vi bestämmer själva vad vi ska göra med det.

Ska vi återvinna det på rätt sätt, eller ska vi låta det förstöra naturen och vår värld?

I Sverige kastas det nästan 500 kilo avfall/person – Hur kan vi återvinna det på bästa sätt?

Miljö

Hur påverkas vår miljö
av våra sopor?

Hur kan vi själva
förbättra vår miljö?

Är du beredd att hjälpa till
att rädda vår miljö?

Återvinner/källsorterar
du dina sopor?

Återvinningssymbol

Plockanalys

Hur fungerar
dagens sortering?

Vad finns i soporna?
– Farligt avfall?
– Elektronik?
– Batterier?

Hur mycket mat
kastar vi?