+46 (0) 700 59 79 62 info@ampsverige.se

Om oss

 

AMP Sverige är ett miljöföretag från Helsingborg, som har utbildad personal med många års erfarenhet, inom miljö- och avfallsbranschen.

Vår personal är vaccinerad mot Hepatit A och B, stelkramp och polio.

Vi åker till kunden med egen utrustning (sorteringsbord med lämplig höjd, vågar med lämplig noggrannhet, nödvändig skyddsutrustning m.m.) för att utföra plockanalyser och om så önskas så kan vi boka in ett konsultmöte hos kunden för att gå genom och redovisa plockanalysen.

Vi jobbar bl.a. med kommuner, kommunala bolag, privata företag och miljöföretag inom hela Sverige som är intresserade av att veta vad som finns i deras sopor.

 

AMP Sverige följer regler som rekommenderar  ”Avfall Sverige”, branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning.

Vi följer reglerna genom att använda instruktioner från Avfall Sveriges rapporter:
– Manual för plockanalys av hushållens mat- och restavfall, Rapport 2017:31, ISSN 1103-4092
Uppdaterad version – oktober 2020
– Korrektionsfaktorer vid plockanalyser för utsorterat brännbart avfall, Rapport U2014:04, ISSN 1103-4092
– Manual för plockanalys av grovavfall, Rapport 2016:30, ISSN 1103-4092

AMP Sverige utför plockanalyser att få svar på följande frågor:

  • Hur fungerar dagens sortering?
  • Hur mycket finns i soporna av t.ex. farligt avfall, elektronik, batterier?
  • Hur mycket mat kastar människor?
  • Vad hushållen slänger i sina kärl för hushållsavfall?
  • Hur privatpersoner och företag hanterar sitt avfall?

 

Vi behöver tänka på att en liten mängd av farligt avfall kan ställa till stora problem i vår miljö!

Ökad sortering gör att vi minskar miljöbelastningen!

AMP Sverige har miljöansvar, kvalitetansvar och miljökrav som vi uppfyller.

Vi strävar efter att minimera avfall och öka återvinning av avfall.

Om oss

VÅRT MÅL är att skapa långa och goda relationer med kunderna och att bredda kunskapen inom branschen.