+46 (0) 700 59 79 62 info@ampsverige.se

Plockanalys

 

Plockanalys innebär att en bestämd mängd avfall plockas ut och handsorteras i flera fraktioner.

Genom plockanalysen får vi reda på vad avfallet innehåller.

Efter avslutad plockanalys redovisas resultatet med tabell (kg och procent), diagram och bilder.

Syftet med en plockanalys är att få en uppfattning av vad hushållen kastar i sina kärl för hushållsavfall.

Plockanalys

Plockanalysen används för att jämföra avfallet mellan olika typer av hushåll, t.ex. villor eller flerfamiljshus. Man kan även jämföra olika typer av bostadsområden, t.ex. tätort eller landsbygd eller kombinationer av ovanstående.

Målet är att med bättre information om avfallet och bättre sortering så minskar mängden felsorterad avfall samtidigt skyddas vår MILJÖ.