+46 (0) 700 59 79 62 info@ampsverige.se

Avfall Sveriges tidning ”AVFALL OCH MILJÖ” nr. 5 / 2017

AVFALL SVERIGES ÅRSMÖTE I ÖREBRO DEN 30-31 MAJ

Vi på AMP Sverige deltar i årsmöte i Örebro, 30-31 maj!

Prata gärna med oss om plockanalyser!

 

 

Februari 2017 – PLOCKANALYSER AV IMPORTERAT AVFALL

Nu utför vi plockanalyser av importerat avfall!

 

-Vad innehåller importerat avfall?

 

-Följer leverantörer krav som ni har?

 

 

Nu är AMP Sverige på plats i Stockholm på AvfallSveriges HÖSTMÖTE 2016

Nu är vi på plats i Stockholm!

Avfall Sverige, Höstmöte i Stockholm                                                                                                                                                        15-16 nov 2016

September 2016 – AMP Sverige är medlem i Avfall Sverige!

Med glädje meddelar vi att AMP Sverige är medlem i Avfall Sverige, branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning!